Thời điểm dễ thụ thai nhất là vào khi nào trong chu kỳ?

Quan hệ vợ chồng vào thời điểm trứng rụng chính là thời điểm dễ thụ thai nhất trong chu kỳ. Bình thường thì trứng chỉ tồn tại trong khoảng 12 đến 24 giờ, nhưng tinh trùng thì có thể tồn…