Đối tượng nào phải nộp thuế theo phương pháp khoán?

Thuế được coi là khoản thu quan trọng, mang tính chất ổn định lâu dài đối với nguồn thu của ngân sách nhà nước. Nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này sẽ càng tăng. Bên cạnh nhiều vướng mắc mà kế toán vẫn hay gặp phải như hóa đơn điện tử hợp lệ khi nào, cách xử lý các lỗi khi kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gồm những gì,… thì đối tượng nào phải nộp thuế theo phương pháp khoán cũng cần nắm rõ để xác định đúng khi thực hiện. Vậy cụ thể đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán và thời điểm xác định doanh thu tính thuế là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán dựa trên thông tin tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC: Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, ngoại trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

 nộp thuế theo phương pháp khoán

Như vậy, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán là cá nhân kinh doanh có doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đạt mức nhất định trừ các trường hợp:

– Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.

– Cá nhân, hộ kinh doanh cho thuê tài sản.

– Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

Cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

– Thời điểm cá nhân thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế đối với trường hợp doanh thu tính thuế khoán

– Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới kinh doanh (chưa hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

– Đối với doanh thu theo hóa đơn thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thực hiện theo quy định sau:

1. Hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa hoặc thời điểm lập hóa đơn bán hàng nếu thời điểm lập hóa đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa.

2. Hoạt động vận tải, cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ nếu thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ trước thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ.

Chức năng quản lý nhóm NSD trên thuế điện tử eTax

Các nhà cung cấp hóa đơn điện tử được Cục Thuế phối hợp

3. Hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.

Đối tượng phải nộp thuế: Cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

Trường hợp cá nhân là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.