Chức năng quản lý nhóm NSD trên thuế điện tử eTax

Chức năng quản lý doanh nghiệp trên thuế điện tử eTax cho phép NNT tự quản trị người sử dụng bằng cách cách tạo các nhóm NSD, tạo NSD và phân quyền chức năng cho từng nhóm để nâng cao tính bảo mật và chủ động quản lý người sử dụng của DN, đáp ứng các mô hình NNT là DN nhỏ và lớn. Cùng tìm hiểu cụ thể hơn về chức năng quản lý nhóm NSD trên hệ thống thuế điện tử eTax trong bài viết dưới đây.

Quản lý nhóm NSD

Bước 1: Chọn menu “Quản lý doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Quản lý nhóm NSD”

Bước 2: Chọn chức năng “Thêm mới”, hệ thống hiển thị màn hình:

Bước 3: Thêm các thông tin nhóm

– Tên nhóm
– Mô tả
– Các tính năng sử dụng: tích chọn các chức năng tương ứng cho nhóm được sử dụng
Sau khi tạo nhóm doanh nghiệp thực hiện tạo thêm NSD vào các nhóm (tạo các tài khoản con để sử dụng hệ thống).

thuế điện tử eTax

Thêm mới NSD

-Tạo mới người sử dụng gồm các thông tin sau: Thông tin của NSD, thiết lập các tính năng sử dụng cho NSD, ngân hàng sử dụng cho tài khoản NSD

Bước 1: Chọn menu “Quản lý doanh nghiệp”, sau đó chọn tiếp “Quản lý NSD”

-Hệ thống hiển thị màn hình quản lý NSD

Bước 2: Nhấn nút “Thêm mới”

-Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin người dùng

– Tên đăng nhập: hệ thống tự động sinh MST-S01 (MST là mã số thuế quản trị đang đăng nhập hệ thống, S01 tự động tang từ 01), không được phép sửa
– Tên người dùng
– Điện thoại
– E-mail
– Địa chỉ người dung
– Số CMT/Hộ chiếu
– Giới tính
– Phòng ban
– Nhóm NSD: bao gồm tra cứu thông tin, khai thuế, nộp thuế.
– Các tính năng sử dụng: Sau khi chọn thông tin phòng ban và nhóm NSD danh sách chức năng sẽ được hiển thị.
– Mật khẩu
– Nhập lại mật khẩu
– Tích chọn ngân hàng tại danh sách tài khoản ngân hàng sử dụng: Trường hợp tạo tài khoản cho phép sử dụng chức năng nộp thuế, người sử dụng sẽ tích vào ngân hàng cho phép tài khoản đang tạo được giao dịch nộp thuế với ngân hàng đã tích.
+ Nhấn nút “ + ” tại “các tính năng sử dụng” để xem chi tiết các chức năng

Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục”

– Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết người dùng.
– NNT kiểm tra lại thông tin người dùng, các tính năng sử dụng, danh sách tài khoản ngân hàng sử dụng.

Bước 5: Nhấn nút “Tiếp tục”

-Hệ thống hiển thị màn hình kết thúc, thêm mới người dùng thành công
Chức năng quản lý nhóm NSD trên thuế điện tử eTax là chức năng mới, hoàn toàn phù hợp với thực tiễn sử dụng và hoạt động của doanh nghiệp hiện nay.

Các nhà cung cấp hóa đơn điện tử được Cục Thuế phối hợp

Đánh giá xe air blade có gì nổi bật so với mẫu xe khác, có nên mua?